Det skal du vide om at investere med VSO-midler

Opsparing af VSO-midler kaldes også virksomhedsskatteordningen og omhandler midler bestående af et overskud fra f.eks. en virksomhed, som, uden ekstra skatteomkostning, kan investeres i udvalgte fonde og investeringsselskaber, herunder ROOF Invest Forsytiaparken.

1.12.2021

I vores seneste ejendomsfond, ROOF Invest Forsytiaparken, kunne der investeres med VSO-midler, og det var et populært produkt, som hurtigt meldte udsolgt. En investering i dette projekt gav desuden mulighed for at opretholde en VSO-ordning, som man som investor ellers stod overfor at skulle realisere. Dette var muligt, da udlejning af fast ejendom betragtes som erhvervsmæssig virksomhed, hvilket investorer i ROOF Invest Forsytiaparken Holding P/S fik glæde af, da der var 10 deltagere projektet (hvilket er maksimum).

Hvad er virksomhedsskatteordningen?

Virksomhedsskatteordningen er en ordning, som giver dig mulighed for at udskyde din skatteforpligtigelse. Du kan med denne ordning vente med at realisere dine midler, indtil det er passende i forhold til din generelle privatøkonomi. For eksempel, hvis du på nuværende tidspunkt betaler topskat, kan du vente med at realisere midlerne, indtil du er pensioneret og dermed drage fordel af en lavere skatteprocent. Dertil kommer den fordel, at denne konkrete investering i sig selv kan opretholde en VSO-ordning.

Typisk vil du have en opsparing i VSO, når du 1) ikke har trukket overskuddet ud eller 2) har solgt din virksomhed. Vigtigt at vide er, at du kan investere med VSO-midler, hvad enten du er aktiv eller passiv i din virksomhed.

FAKTA

Skattemæssigt resultat kan opspares i VSO til lavere sats end ved personlig indkomst eller kapitalindkomst, som typisk ligger på 56% eller 42%. VSO-satsen er 22%.

Statsautoriseret revisor Claus Carlsen fra revisionsfirmaet Grant Thornton giver her hans besyv på investering med VSO-midler. Claus har været revisor siden 1985 og var dermed revisor allerede ved vedtagelsen af virksomhedsskatteordningen i 1987. I dag har han 35 års erfaring med revision, skat og rådgivning. Ifølge Claus Carlsen har virksomhedsskatteordningen mange regler og undtagelser, og der har løbende været afgørelser, som kaster mere lys over den komplekse ordning. Og det er vigtigt for dig med opsparing i VSO-midler at have styr på sagerne, da skattemyndighederne har fokus på virksomhedsskatteordningen og løbende foretager kontroller.

For eksempel stilles der krav til bogholderiet, idet virksomhedens økonomi skal holdes 100% adskilt fra privatøkonomien. Ønsker du at investere dine VSO-midler, er der ligeledes strikse regler for, hvor midlerne må placeres.

Skattetransparente selskaber (I/S, K/S eller P/S) med maksimalt 10 ejere, er en god mulighed for placering af VSO-midler, hvilket gør ejendomsinvestering til en oplagt mulighed.

Camilla Dalum, CEO hos ROOF, udtaler:

”Vi har for nylig haft et investeringsprojekt med plads til 10 investorer, hvor der blandt andet kunne investeres med VSO-midler, og det viste sig som et populært produkt. Projektet ROOF Invest Forsytiaparken P/S bestod af 35 nyopførte rækkehuse og lejligheder i Næstved, som fremstod fuldt udlejet. Den gennemsnitlige årlige forrentning var på 11%, og minimumsinvesteringen var DKK 2,14 mio. Ved investering med VSO-midler i ROOF Invest Forsytiaparken, beskattes værdistigningen først ved salg.”

Vi anbefaler, at du rådfører dig med din egen revisor, inden du foretager en investering med VSO-midler.

Hvis du bruger VSO-ordningen, skal du være særligt opmærksom på:

  • Du må ikke låne ud af dine aktiver
  • Du må ikke fratrække evt. underskud i anden indkomst end VSO. Det kan alene fremføres til modregning i efterfølgende års overskud i samme virksomhed
  • Hvis du hæver mere ud af din VSO-beholdning end a conto-skatten, sker der en beskatning af denne del af overskuddet som enten personlig indkomst eller kapitalindkomst (når kapitalafkastsatsen igen bliver højere end 0%)
  • Underskud, som ikke er anvendt ved opløsning af din virksomhed, går tabt