Hos ROOF budgetterer vi aktuelt med 1% inflation – det betyder det for dig

Hvis du har set nærmere på ROOF Invests investeringsmuligheder i boligudlejningsejendomme rundt omkring i Danmark, har du måske bemærket, at vi aktuelt budgetterer med en inflationsstigning på 1,0%. Men hvad betyder det egentlig for dig som investor?

16.11.2021

Inflation er et mål for den generelle prisudvikling, og når vi hos ROOF taler inflation, taler vi typisk om stigningen i de årlige lejeindtægter og driftsudgifter i vores ejendomme – fordelt over en 10-årig budgetperiode.

Kigger man på de seneste 12 måneder, vil man se, at stigningen i nettoprisindekset i samfundet faktisk udgør 2,0%, mens den gennemsnitlige inflationsstigning målt over de seneste 10 år lander på 1,1% p.a. Det vil måske få nogle til at tænke, at vi hos ROOF har en konservativ tilgang til inflationsstigningen, når vi sætter fastsætter inflationen til 1% i vores budgetberegninger. Og det er helt rigtigt. Kaster man et blik på vores konkurrenter indenfor ejendomsinvestering, regner de typisk med en inflation på 1,5% eller højere.

Jo højere inflation – des større afkast

Det er vigtigt for dig som investor at vide, at inflationsstigningen er direkte relateret til det forventede afkast, og at selv små ændringer i budgetternes forudsætninger vil ændre væsentligt på dette tal.

Når vi laver budgetter for vores ejendomsinvesteringer, er der en række parametre, som kan påvirke investeringens afkast. Et af dem er reguleringen af ændringer i lejeindtægterne på ejendommen, hvor lejen er fastsat efter reglerne om fri markedsleje. På disse lejeforhold er der oftest aftalt en årlig regulering af lejen i forhold til udviklingen i nettoprisindekset.

En konservativ inflationsstigning i vores beregninger er et plus for dig

Frederiksbergfonden, som du lige nu kan blive investor i (men skynd dig, vi er i den afgørende fase, og der er kun få 10% andele tilbage, hvis du vil have de skattemæssige fordele ved en 10% investering…) budgetterer vi ligeledes med 1,0% inflation. Det udgør altså stigningen i de årlige lejeindtægter og driftsudgifter over en 10-årig budgetperiode. Men vi er som sagt over, at det er konservativt sat, da stigningen i nettoprisprisindekset over de seneste 12 måneder udgør 2,0%.

Med en inflation på 1,0% bliver afkastet på Frederiksberg-ejendommen 8,3% i gennemsnit over 10 år. Hvis vi valgte at skrue forventningerne til inflationen op til 1,5%, ville afkastet stige til 10,5%. Grafen herunder viser, hvordan afkastet er direkte relateret til inflationen, som her går fra 0% – 3%.

For dig som investor kan vores måde at lave budgetter på betyde positive overraskelser i sidste ende, og inflationen er ikke det eneste sted, hvor vi hos ROOF vælger den tilgang til vores forretning. Der er flere parametre, hvor vi, på vegne af vores investorer, sætter en ære i at være “forsigtige”. Vi gør, hvad vi kan for ikke at love for meget, og transparens er en af vores kerneværdier. Derfor kan du altid få svar på, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvilke tanker, der ligger bag vores budgetberegninger mv.