Investér trygt og sikkert

Attraktive ejendomme
på de bedste beliggenheder

ROOF Invest

Din sikkerhed for en tryg ejendomsinvestering

Med ROOF Invest tilbyder vi attraktive og langsigtede boligejendomsinvesteringer til investorer med en investerbar formue på mindst DKK 750.000.

Vi udbyder ejendomme på de bedste beliggenheder i Danmark, hvor vi ser et langsigtet lejepotentiale, og hvor der er grundlag for en sund og positiv drift gennem hele budgetperioden uden at gå på kompromis med service og kvalitet. Vi lægger desuden stor vægt på en god, transparent og gennemtænkt finansieringspakke med afvikling af gæld og attraktiv forrentning af den indskudte kapital. På denne måde sikrer vi dig fuld tryghed i din investering og de bedste forudsætninger for at gøre en god forretning.

Nøje indkøbte projekter
Vi håndplukker boligprojekter i attraktive områder i Danmark, hvor vi ser et langsigtet lejepotentiale
Vi klarer al administration
Vores specialister håndterer og varetager alle administrative opgaver i tæt samarbejde med nøje udvalgte underleverandører
Favorable afkast
Du kan se frem til afkast fra din investering gennem hele projektperioden
Investering & budgettering

Konservativ finansiering er din sikkerhed

Vi tager vores investorers sikkerhed meget seriøst og har derfor en klar plan for alle vores investeringsprojekter om en konservativ finansieringsstruktur med fast rente og afdrag.

35% af vores investeringsejendomme er finansieret gennem investorer og 65% med realkreditfinansiering, hvor der er budgetteret med deposita og udskudt skat. Realkreditfinansieringen er opdelt i to lån, hvor cirka halvdelen afvikles som et fastforrentet 30-årige obligationslån med 10 års afdragsfrihed – og den anden halvdel forventes afviklet som et 20-årigt F5 lån med løbende afvikling. Det forventes derfor ikke, at du som investor har hverken egen eller solidarisk hæftelse overfor projektets långivere. Din risiko som investor er således begrænset til egenkapitalindskuddet, ligesom du som investor ikke er afhængig af medinvestorers økonomiske forhold.

RISIKO

Risikoområder

Investering i boligejendomme er ligesom andre investeringsformer forbundet med risiko. Som professionelle specialister sikrer vi dig optimalt imod uforudsete negative udviklinger på ejendomsmarkedet. Dette afspejles tydeligt i budgettet til vores ejendomsprojekter, som baseres på en konservativ tilgang til udviklingen i ejendomsdriften og ejendomsfinansieringen over tid.

Vi giver dig mulighed for at investere trygt og sikkert ud fra en række robuste konservative parametre, men giver ingen garanti.

Det er risikabelt at investere, og det gælder også for de ejendomsprojekter, vi udbyder. Du kan derfor ikke være sikker på at tjene på din investering og i værste fald, kan du risikere at tabe på den. Du kan dog aldrig tabe mere, end du har investeret. Vi opfordrer dig til grundigt selv at overveje og analysere, om investeringen er noget for dig. Vi anbefaler også, at du søger uvildig rådgivning, før du investerer.

Når du investerer hos ROOF Invest, investerer du i kapitalandele, som ikke handles på en børs. De kan ikke sælges igen på børsen, som du kan med aktier og obligationer, men du har mulighed for at sælge kapitalandelene til andre af dine medinvestorer eller til en ny uafhængig investor.

Der er en række risici forbundet med din investering:

 • 1. Markedsrisici
  Der er risiko for, at de finansielle markeder såsom aktiemarkeder, rentesatser, valutakurser m.m. ændrer sig radikalt, hvilket også har en påvirkning på andre aktivklasser som f.eks. investeringsejendomme. En væsentlig negativ udvikling på de finansielle markeder kan være med til at påvirke prisen på ejendomsmarkedet i negativ retning.
 • 2. Driftsrisiko
  Lejerne betaler f.eks. ikke husleje, der står et tomt lejemål i en længere periode (tomgang), brand, vandskade, hærværk og lign.
 • 3. Likviditetsrisiko
  I det tilfælde at der skulle ske en stor stigning i tomgangen i projektet, kan selskabet blive presset rent likviditetsmæssigt til at sælge ejendommen eller at bede investorerne om at indskyde likviditet i en periode.
 • 4. Gearingsrisiko
  Ved finansiering af en investeringsejendom optages et realkreditlån. En gearet investering er mere risikofyldt, da der er mindre egenkapital i investeringen. Samtidig med at du som investor får en større investering end det indskud, du kommer med.
 • 5. Finansierings- og renterisiko
  Finansieringsomkostningerne såsom renter, kurser og bidragssatsen på realkreditlån kan ændre sig i løbet af lånets løbetid, hvilket har en betydning for de samlede renteomkostninger i projektet.
 • 6. Kredit- og modpartsrisiko
  Lejerne betaler ikke husleje over længere tid, eller banken/realkreditinstituttet begæres konkurs, som resulterer i et reelt problem for investeringsprojektet og afkastet.
 • 7. Udbytterisici
  Ved alle vores investeringsprojekter forventer vi at kunne udbetale udbytte til dig som investor løbende, men der stilles ingen garantier for udbetalingen.
 • 8. Værdiansættelse og risiko for tab
  Det mest væsentlige aktiv er ejerskabet af ejendommen, og investeringens afkast er derfor meget afhængig af den endelige salgspris, der opnås på denne. Som investor hæfter du alene for din investering og kan derfor ikke tabe mere, end du har investeret.
KONTAKT ROOF INVEST

Har du spørgsmål til vores boliginvesteringer?