30. november 2021 - ROOF

Det skal du vide om at investere med VSO-midler

Viden / Guide / Det skal du vide om at investere med VSO-midler | Læsetid 3 minutter
Hos ROOF Management lancerer vi løbende ejendomsfonde, hvori der kan investeres med VSO-midler. Dette har vist sig som værende populære investeringscases, der ofte hurtigt meldes fuldtegnet.
Det skal du vide om at investere med VSO-midler

Opdateret 15.03.2022

En investering af denne art giver desuden mulighed for at opretholde en VSO-ordning, som man ellers står overfor at skulle realisere. Dette er muligt, da udlejning af fast ejendom betragtes som erhvervsmæssig virksomhed, og der maks er ti deltagere i disse ejendomsprojekter (hvilket er maksimum).

Hvad er virksomhedsskatteordningen?

Virksomhedsskatteordningen er en ordning, som giver dig mulighed for at udskyde din skatteforpligtigelse. Du kan med denne ordning vente med at realisere dine midler, indtil det er passende i forhold til din generelle privatøkonomi.

Hvis du, for eksempel, på nuværende tidspunkt betaler topskat, kan du vente med at realisere midlerne, indtil du er pensioneret og dermed drage fordel af en lavere skatteprocent. Dertil kommer den fordel, at den konkrete investering i sig selv kan opretholde en VSO-ordning.

Typisk vil du have en opsparing i VSO, når du:

  1. ikke har trukket overskuddet ud eller
  2. har solgt din virksomhed. Vigtigt at vide er, at du kan investere med VSO-midler, hvad enten du er aktiv eller passiv i din virksomhed.
FAKTA
Skattemæssigt resultat kan opspares i VSO til lavere sats end ved personlig indkomst eller kapitalindkomst, som typisk ligger på 56% eller 42%. VSO-satsen er 22%.

Statsautoriseret revisor Claus Carlsen fra revisionsfirmaet Grant Thornton giver her hans besyv på investering med VSO-midler. Claus har været revisor siden 1985 og var dermed revisor allerede ved vedtagelsen af virksomhedsskatteordningen i 1987. I dag har han 35 års erfaring med revision, skat og rådgivning.

Ifølge Claus Carlsen har virksomhedsskatteordningen mange regler og undtagelser, og der har løbende været afgørelser, som kaster mere lys over den komplekse ordning. Og det er vigtigt for dig med opsparing i VSO-midler at have styr på sagerne, da skattemyndighederne har fokus på virksomhedsskatteordningen og løbende foretager kontroller.

For eksempel stilles der krav til bogholderiet, idet virksomhedens økonomi skal holdes 100% adskilt fra privatøkonomien. Ønsker du at investere dine VSO-midler, er der ligeledes strikse regler for, hvor midlerne må placeres.

Skattetransparente selskaber (I/S, K/S eller P/S) med maksimalt 10 ejere, er en god mulighed for placering af VSO-midler, hvilket gør ejendomsinvestering til en oplagt mulighed.

Thomas Borg, CEO hos ROOF, udtaler:

Vi har for nylig haft et investeringsprojekt med plads til 10 investorer, hvor der blandt andet kunne investeres med VSO-midler, og det viste sig som et populært produkt. Projektet ROOF Invest Forsytiaparken P/S bestod af 35 nyopførte rækkehuse og lejligheder i Næstved, som fremstod fuldt udlejet. Den gennemsnitlige årlige forrentning var på 11%, og minimumsinvesteringen var DKK 2,14 mio. Ved investering med VSO-midler i ROOF Invest Forsytiaparken, beskattes værdistigningen først ved salg.

Vi anbefaler, at du rådfører dig med din egen revisor, inden du foretager en investering med VSO-midler.

Hvis du bruger VSO-ordningen, skal du være særligt opmærksom på:

  • Du må ikke låne ud af dine aktiver
  • Du må ikke fratrække evt. underskud i anden indkomst end VSO. Det kan alene fremføres til modregning i efterfølgende års overskud i samme virksomhed
  • Hvis du hæver mere ud af din VSO-beholdning end a conto-skatten, sker der en beskatning af denne del af overskuddet som enten personlig indkomst eller kapitalindkomst (når kapitalafkastsatsen igen bliver højere end 0%)
  • Underskud, som ikke er anvendt ved opløsning af din virksomhed, går tabt

Bliv kontaktet ved nye VSO-projekter

Vi har hele tiden nye projekter på vej, og hvis du er interesseret i at høre mere om fremtidige investeringsprojekter med mulighed for at investere VSO-midler, så skriv dig på interesselisten her.

Mere fra os

Vi holder dig opdateret på ejendomsmarkedet - læs vores nyeste indlæg her